Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

W kwietniu 2019 roku wystąpiłem o stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie nauki fizyczne.

Otrzymałem odmowę na podstawie trzech błędnych recenzji.
Poniżej zamieszczam moje odwołanie oraz te trzy recenzje.

Moje odwołanie

Załącznik do odwołania

Recenzja 1 - Jerzy Kowalski-Glikman

Recenzja 2 - Andrzej Staruszkiewicz

Recenzja 3 - Marek Rogatko

UCHWAŁA nr 18 - odpowiedź fizyków UW na moje odwołanie

Moje stanowisko w sprawie uchwały nr 18