Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

W kwietniu 2019 roku wystąpiłem o stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie nauki fizyczne.

Otrzymałem odmowę na podstawie trzech błędnych recenzji.
Poniżej zamieszczam moje odwołanie oraz kilka innych dokumentów
ujawniających niekompetencję fizyków Uniwersytetu Warszawskiego.

Moje stanowisko w sprawie uchwały nr 18

Uchwała nr 18
czyli odpowiedź fizyków UW na moje odwołanie

Moje odwołanie od uchwały 105

Załącznik do odwołania

Uchwała nr 105 Rady Naukowej UW
o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Protokół z głosowania Rady Naukowej UW

Recenzja 1 - Jerzy Kowalski-Glikman

Recenzja 2 - Andrzej Staruszkiewicz

Recenzja 3 - Marek Rogatko

Autoreferat