Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

W kwietniu 2019 roku wystąpiłem o stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie nauki fizyczne.

Otrzymałem odmowę na podstawie trzech błędnych recenzji.
Poniżej zamieszczam moje odwołanie oraz te trzy recenzje.

Odwołanie

Załącznik do odwołania

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3