top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

Referaty przygotowane na 44 Zjazd Fizyków Polskich

Wrocław, 10-15 września 2017 roku.

Wersja w języku angielskim

The Derivation of the General Form

of Kinematics with the Universal Reference System

Wersja w języku polskim

Wyprowadzenie ogólnej postaci kinematyki

z uniwersalnym układem odniesienia

E=mc2 jako składowa energii kinetycznej w prawie dla energii kinetycznej

streszczenie

bottom of page