top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

Wydarzenia związane ze Szczególną Teorią Eteru.

Konferencja

47 Zjazd Fizyków Polskich

(19-23 wrzesień 2021, Politechnika Bydgoska, Bydgoszcz)

K2021 STE 01.jpg
K2021 STE 02.jpg
K2021 STE 03.jpg
K2021 STE 04.jpg

Konferencja

45 Zjazd Fizyków Polskich

(13-18 września 2019, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

K2019 - smal - STE 01.png
K2019 - smal - STE 02.png
K2019 - smal - STE 03.png
K2019 - smal - STE 04.png

Konferencja

44 Zjazd Fizyków Polskich

(10-15 wrzesień 2017, Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław)

Otrzymaliśmy patent w Urzędzie Patentowym RP

na wynalazek pt.: Sposób pomiaru prędkości światła

i urządzenie do stosowania tego sposobu.

Zgłoszenie wynalazku numer P.414434 z dnia 2015.10.20.

(Decyzja)

Konferencja

The 2nd Conference of the Polish Society on Relativity:

100 Years of General Relativity (22-28 listopad 2015, Warszawa)

Są już ulotki informacyjne

9 listopada 2015 roku ruszyła kampania informacyjna.

Rozpoczęło się od trzech billboardów w naszym rodzinnym mieście Rzeszowie.

Billboard można

pobrać tutaj

bottom of page