top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

Referaty przygotowane na 45 Zjazd Fizyków Polskich

Kraków, 13-18 września 2019 roku.

Wszystkie trzy referaty (dwa zgłoszone na sesje ustne oraz jeden zgłoszony na sesję posterową) zostały odrzucone przez niekompetentnych organizatorów zjazdu tylko na podstawie streszczeń.

Takie decyzje firmuje przewodniczący komitetu programowego Józef Spałek z UJ.

W ten sposób "fizycy" z Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz kolejny wykazali się

skrajną niekompetencją.

Po licznych odwołaniach Komitet Programowy zmienił decyzję i przyjął jeden referat posterowy.

W związku z zaistniałą sytuacja przygotowałem następującą ulotkę informacyjną.

PDF.png

Referaty zgłoszone na sesje ustne

Wersja w języku angielskim

Criticism of gravitational waves resulting from the General Theory of Relativity (LIGO)

Wersja w języku polskim

Krytyka fal grawitacyjnych wynikających z Ogólnej Teorii Względności (LIGO)

streszczenie

Wersja w języku angielskim

Explanation of the phenomenon of time dilatation, Lorentz-FitzGerald shortening and what is the maximum speed in relativism

część 1

część 2

Wersja w języku polskim

część 1

Wyjaśnienie zjawiska dylatacji
czasu, skrócenia
Lorentza-FitzGeralda oraz
tego czym jest maksymalna
prędkość
w relatywistyce

streszczenie

część 2

Referat zgłoszony na sesje posterową

Wersja w języku angielskim

The method of deriving numerous dynamics in the Special Theory of Relativity and the Special Theory of Ether

Wersja w języku polskim

streszczenie

Metoda wyprowadzania licznych dynamik w Szczególnej Teorii Względności oraz Szczególnej Teorii Eteru

bottom of page