top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

Referat przygotowany na 47 Zjazd Fizyków Polskich

Bydgoszcz, 19-23 września 2021.

Wersja w języku angielskim

Explanation of what time
in kinematics is

Wersja w języku polskim

streszczenie

Wyjaśnienie czym jest czas
w kinematykach

bottom of page