top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

Fundacja Badań Naukowych w Fizyce
ulega likwidacji z dniem 29.12.2023.

Kontakt do likwidatora
Roman Szostek
mail: rszostek@poczta.fm

tel. 783-383-352

Roszczenia można zgłaszać do dnia 29.12.2023.

Fundacja Badań Naukowych w Fizyce zajmowała się wspieraniem badań w fizyce alternatywnej. Wspomaga badania nad nowymi teoriami fizycznymi, głównie takimi, które dotyczą nowych źródeł energii.

Współczesna fizyka wymaga gruntownej przebudowy. Skostniały system broni przestarzałych dogmatów oraz blokuje rozwój nowoczesnej fizyki. Dlatego konieczne jest tworzenie niezależnych źródeł finansowania badań nad fizyką.

bottom of page