top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

Fundacja Badań Naukowych w Fizyce wspiera badania w fizyce alternatywnej. Wspomaga badania nad nowymi teoriami fizycznymi, głównie takimi, które dotyczą nowych źródeł energii.

Współczesna fizyka wymaga gruntownej przebudowy. Skostniały system broni przestarzałych dogmatów oraz blokuje rozwój nowoczesnej fizyki. Dlatego konieczne jest tworzenie niezależnych źródeł finansowania badań nad fizyką.

W rozwoju fizyki można pomóc dokonując wpłat na rachunek fundacji:

PL 77 1950 0001 2006 0071 8945 0003 (rachunek PLN)

PL 50 1950 0001 2006 0071 8945 0004 (rachunek EUR)

BIC (SWIFT)      IEEAPLPA

Tytułem „Wpłata na działalność statutową fundacji

(KRS Fundacji 0000743003)

bottom of page