top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

Autorzy Szczególnej Teorii Eteru pracują naukowo na Politechnice Rzeszowskiej. Ukończyli AGH w Krakowie. Są inżynierami oraz doktorami nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.

Roman Szostek zajmuje się teorią systemów oraz zastosowaniami matematyki.

Karol Szostek zajmuje się analitycznym oraz numerycznym modelowaniem matematycznym.

bottom of page