Szczególna Teoria Eteru

 

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

Artykuł przedstawia stan badań nad Szczególną Teorią Eteru na 2020 rok

Uniwersalny układ odniesienia dla propagacji światła – nierozwiązany problem fizyki

Artykuł

Czasopismo

Wyprowadzenie ogólnej postaci kinematyki

z uniwersalnym układem odniesienia

Kinematyka w

Szczególnej Teorii Eteru

(wydany w angielskim i rosyjskim)

Wyjaśnienie wyników eksperymentu Michelsona-Morleya przy pomocy uniwersalnego układu odniesienia

Metoda wyprowadzania licznych dynamik w

Szczególnej Teorii Względności

W tym artykule przedstawiony został formalny dowód, że STW jest teorią błędną.

Wyprowadzenie wszystkich

transformacji liniowych spełniających wyniki eksperymentu Michelsona-Morleya oraz dyskusja o podstawach relatywistyki

W tym artykule wyjaśniono co to jest czas oraz dlaczego c nie jest prędkością nieprzekraczaln.

Wyjaśnienie czym jest czas

w kinematykach oraz obalenie mitów rzekomo wynikających ze

Szczególnej Teorii Względności

Wyprowadzenie licznych dynamik Szczególnej Teorii Względności dla trzech wymiarów przestrzennych

Oryginalna metoda wyprowadzania transformacji dla kinematyk z uniwersalnym układem odniesienia

Pokrewne tematy

Fale grawitacyjne w grawitacji Newtona oraz krytyka fal grawitacyjnych wynikających z

Ogólnej Teorii Względności (LIGO)

Fragmenty ksiażki do pobrania.

Dodatkowy

Wstęp

W języku polskim.

W języku angielskim.

Opracowania wcześniejsze na temat Szczególnej Teorii Eteru

Geometryczne wyprowadzenie transformacji czasu i współrzędnych położenia w STE

Wyróżniony w kosmologii układ odniesienia i możliwa modyfikacja transformacji Lorentza (w rosyjskim)

Właściwości Kinematyki z Uniwersalnym Układem Odniesienia

Szczególna Teoria Eteru

z dowolnym skróceniem poprzecznym