top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

Artykuł przedstawia stan badań nad Szczególną Teorią Eteru na 2020 rok

Uniwersalny układ odniesienia dla propagacji światła – nierozwiązany problem fizyki

Artykuł

Czasopismo

Wyprowadzenie ogólnej postaci kinematyki

z uniwersalnym układem odniesienia

Kinematyka w
Szczególnej Teorii Eteru
(wydany w angielskim i rosyjskim)

Wyjaśnienie wyników eksperymentu Michelsona-Morleya przy pomocy uniwersalnego układu odniesienia

Metoda wyprowadzania
licznych dynamik
w
Szczególnej Teorii Względności

W tym artykule przedstawiony został formalny dowód, że STW jest teorią błędną.

Wyprowadzenie wszystkich
transformacji liniowych spełniających wyniki eksperymentu Michelsona-Morleya oraz dyskusja o podstawach relatywistyki
(wydany
w angielskim i rosyjskim)

W tym artykule wyjaśniono co to jest czas oraz dlaczego c nie jest prędkością nieprzekraczalną.

Wyjaśnienie czym jest czas

w kinematykach oraz obalenie mitów rzekomo wynikających ze

Szczególnej Teorii Względności

Oryginalna metoda wyprowadzania transformacji dla kinematyk z uniwersalnym układem odniesienia

Istnienie uniwersalnego układu odniesienia, w którym propaguje światło jest ciągle nierozstrzygniętym problemem fizyki

Koncepcja mechanicznego układu do pomiaru jednokierunkowej prędkości światła

Zaprezentowano model ciśnienia fotonowego wyjaśniający skrócenie Lorentza-Fitzgeralda.

Oryginalne wyjaśnienie zjawiska skrócenia Lorentza-Fitzgeralda
– model ciśnienia fotonowego

Wyprowadzenie licznych dynamik Szczególnej Teorii Względności dla trzech wymiarów przestrzennych

Pokrewne tematy

Fale grawitacyjne w grawitacji Newtona oraz krytyka fal grawitacyjnych wynikających z
Ogólnej Teorii Względności (LIGO)

Dodatkowy

Wstęp

Fragmenty książki do pobrania.

W języku polskim.

W języku angielskim.

Opracowania wcześniejsze na temat Szczególnej Teorii Eteru

Geometryczne wyprowadzenie transformacji czasu i współrzędnych położenia w STE

Wyróżniony w kosmologii układ odniesienia i możliwa modyfikacja transformacji Lorentza (w rosyjskim)

Właściwości Kinematyki z Uniwersalnym Układem Odniesienia

Szczególna Teoria Eteru

z dowolnym skróceniem poprzecznym

bottom of page