top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

Wykłady i opinie na temat Szczególnej Teorii Eteru.

Lista wszystkich dyskusji
na temat STE,

ale na dole są jeszcze inne materiały 🙂.

Lista_wykładów.png

GRAWITACJA - Błędne wnioski fizyków, cz. 1 - 26.06.2020

Fale w OTW to w istocie zwykła modulacja natężenia pola grawitacyjnego.

Rozmawiają Mariusz Dąbrowski oraz Roman Szostek.

GRAWITACJA - Błędne wnioski fizyków, cz. 2 - 03.07.2020

Fale w OTW to w istocie zwykła modulacja natężenia pola grawitacyjnego.

Rozmawiają Mariusz Dąbrowski oraz Roman Szostek.

Błędna Teoria Einsteina, cz. 1 - 06.01.2020

Wyjaśnienie dlaczego STW jest teorią z rozsynchronizowanymi zegarami.

Rozmawiają Mariusz Dąbrowski oraz Roman Szostek.

Błędna Teoria Einsteina, cz. 2 - 13.01.2020

Wyjaśnienie czym jest czas w kinematykach.

Rozmawiają Mariusz Dąbrowski oraz Roman Szostek.

Einstein nie miał racji, cz. 1 - 13.07.2018

Rozmawiają Mariusz Dąbrowski oraz Roman Szostek.

Einstein nie miał racji, cz. 2 - 20.07.2018

Rozmawiają Mariusz Dąbrowski oraz Roman Szostek.

Einstein nie miał racji, cz. 3 - 25.07.2018

Rozmawiają Mariusz Dąbrowski oraz Roman Szostek.

Szczególna Teoria Eteru, cz. 1 - 19.01.2016

Rozmawiają Janusz Zagórski, Zbigniew Osiak, Karol Szostek oraz Roman Szostek.

Kanał NTV został

usunięty przez

cenzurę, zdaje się

z powodu wypowiadania

się w sprawach koronkowych

Szczególna Teoria Eteru, cz. 2 - 26.01.2016

Rozmawiają Janusz Zagórski, Zbigniew Osiak, Karol Szostek oraz Roman Szostek.

Kanał NTV został

usunięty przez

cenzurę, zdaje się

z powodu wypowiadania

się w sprawach koronkowych

Rozmowa w NTV na temat Szczególnej Teorii Eteru - 24.11.2015.

Z doktorem Zbigniewem Osiakiem rozmawia redaktor Janusz Zagórski.

Kanał NTV został

usunięty przez

cenzurę, zdaje się

z powodu wypowiadania

się w sprawach koronkowych

Wykłady, filmy i artykuły na temat fizyki.

Grafika pochodzi z rozmowy Panów J. Kubań i K. Łuksza pt. 'Ewolucja vs Bóg',
wRealu24 (minuta 6:00) https://www.youtube.com/watch?v=_xsLYPnKlFA.

O nowych ideach.png

Film z 2003 roku (napisy PL) pokazujący zorganizowane naukowe kłamstwo

na temat teorii Wielkiego Wybuchy, którego celem jest ukrycie błędów teorii Einsteina.

Artykuł Zbigniewa Modrzejewskiego

„NIE MOŻEMY JEJ POPRZEĆ, BO ONA WSZYSTKO BURZY.”

7 UCZUĆ o relatywistyce

bottom of page