top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

W piśmie Foton 149 opublikowaliśmy artykuł przedstawiający stan badań nad Szczególną Teorią Eteru w 2020 roku:

Szostek Karol, Szostek Roman, Uniwersalny układ odniesienia dla propagacji światła – nierozwiązany problem fizyki, Foton, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Numer 149, 2020, 13-27, ISSN 1234-4729.

Uniwersalny układ odniesienia dla propagacji światła – nierozwiązany problem fizyki

W Fotonie 150 został zamieszczony LIST napisany przez twardogłowych „fachowców”, oburzonych publikacją tego artykułu.

List do redakcji Fotonu

Redakcja zamieściła tam także swoją NOTĘ, w której kaja się z powodu publikacji tego artykułu.

Nota od redakcji

W odpowiedzi na bezpodstawną krytykę naszej publikacji napisaliśmy list do redakcji z ODPOWIEDZIĄ oraz żądaniem jej publikacji w Fotonie 151. Na razie czekamy na decyzję redakcji, ale jeżeli nasza odpowiedź nie zostanie opublikowana, będziemy się tego domagać na drodze sądowej.

Przedsądowe wezwanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych

Nasz list do redakcji Fotonu na temat bezzasadnych zarzutów w stosunku do naszej publikacji
o uniwersalnym układzie odniesienia

bottom of page