top of page

Szczególna Teoria Eteru

Roman Szostek  &  Karol Szostek

Teoria, która zmieni fizykę

W kwietniu 2019 roku wystąpiłem o stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie nauki fizyczne.

Otrzymałem odmowę na podstawie trzech błędnych recenzji.
Poniżej zamieszczam moje odwołanie oraz kilka innych dokumentów
ujawniających niekompetencję fizyków Uniwersytetu Warszawskiego.

Skarga na decyzje RDN w sprawie uchwały 198

Decyzja RDN - podtrzymanie uchwały nr 198

Moje stanowisko w sprawie uchwały nr 252

Starsze          Nowsze

Uchwała nr 252
czyli opinia fizyków UW na moje odwołanie

Moje odwołanie od uchwały nr 198

Załącznik 1 - informacja o konflikcie interesów

Załącznik 2 - stanowisko do uchwały 198

Załącznik 3 - odpowiedź na opinię Kijowski Jerzy

Załącznik 4 - odpowiedź na opinię Jaranowski Piotr

Uchwała nr 198 Rady Naukowej UW
o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Protokół z posiedzenia i głosowania Rady Naukowej UW

Decyzja RDN - uchylenie uchwały nr 105

Moje stanowisko w sprawie uchwały nr 18

Uchwała nr 18
czyli opinia fizyków UW na moje odwołanie

Moje odwołanie od uchwały nr 105

Załącznik do odwołania

Uchwała nr 105 Rady Naukowej UW
o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Protokół z głosowania Rady Naukowej UW

Recenzja 1 - Jerzy Kowalski-Glikman

Recenzja 2 - Andrzej Staruszkiewicz

Recenzja 3 - Marek Rogatko

Autoreferat

bottom of page